شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق
05135412558
info@karafarinan-nb.com
مشهد شهرک صنعتی توس فاز ۲

کنترل کیفیت

طی فرآیندی سیستماتیک، سنجش کارآیی بخش‌های مختلف توربین بادی با هدف اطمینان از صحت عملکرد آنها در واحد کنترل کیفیت انجام می‌شود. این امر با بهره‌گیری از استانداردها و شیوه‌های رایج در فرآیند تولید محصولات صنعتی، سبب بهره‌وری بهتر از منابع، کاهش هزینه‌های تولید و دستیابی به کیفیت بالاتر در محصول نهایی می‌گردد و با نظارت دقیق بر مراحل کار و روند تولید، تحولات اصلاحی لازم را ایجاد می‌کند. این امر از مراحل ابتدایی همچون طراحی بخش‌های مختلف، تا بخش ساخت و تولید را شامل می‌شود و در کنار سایر تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای حفظ اطمینان از ویژگی‌های فنی محصول، نقشی اساسی در یکسان‌سازی و ارتقای کیفیت محصول نهایی دارد.