شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق
05135412558
info@karafarinan-nb.com
مشهد شهرک صنعتی توس فاز ۲

نصب و راه‌اندازی

یکی از حساس‌ترین مراحل کار در صنعت توربین بادی، فرآیند نصب و راه‌اندازی آن است که چه به لحاظ فنی و چه از نظر اجرایی حساسیت بالایی دارد و خطاهای هر چند کوچک در این فرآیند، عملکرد توربین را در طول دوران کاری آن تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا بهره‌گیری از افراد متخصص و مجرب در این زمینه، اهمیت بسیاری در این خصوص دارد. بدیهی است این مهم نیز از نظر دور نمانده و تمهیدات لازم در این خصوص به کار گرفته شده است. انجام تنظیمات اولیه و متناسب‌سازی سیستم‌ها با شرایط اقلیمی و داده‌های بادسنجی محل نصب، از جمله اموری است که در این مرحله مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین سنجش سیستم‌های کنترلی موجود بر روی توربین بادی و انجام تغییرات احتمالی لازم در سیستم‌های نرم‌افزاری از نکات با اهمیت در زمان نصب و راه‌اندازی محسوب می‌شود. از این رو فرآیند کار با کمک و نظارت دقیق افراد متخصص بویژه در حوزه مهندسی برق و مکانیک صورت می‌گیرد.