شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق
05135412558
info@karafarinan-nb.com
مشهد شهرک صنعتی توس فاز ۲

طرح و برنامه

ترسیم مسیری شفاف، هدفمند و متناسب با شرایط روز، نقشی اساسی در رشد و پیشرفت یک مجموعه داشته و خط سیر حرکت آن را در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده نمایان می‌کند. برنامه‌ریزی پروژه‌های آتی، پایش و کنترل فرآیند اجرای پروژه‌ها و رصد نیازهای صنعتی متناسب با تقاضای محصولات، از جمله اموری به شمار می‌رود که «واحد طرح و برنامه» بر عهده داشته و نقشی بنیادین در حصول اهداف مجموعه ایفا می‌کند. حضور متخصصانی با تجربه فعالیت در عرصه صنایع و آشنا به دانش نوین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.