شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق
05135412558
info@karafarinan-nb.com
مشهد شهرک صنعتی توس فاز ۲

تعمیر و نگهداری

بی‌شک دستیابی به محصول و راه‌اندازی آن، نه پایان راه، بلکه آغاز فرآیند بهره‌گیری از آن محسوب می‌شود که نیازمند پایش همه ‌جانبه و اقدامات لازم جهت تعمیر و نگهداری آن برای حفظ کارایی توربین بادی است. شرکت «نیروگاه کارآفرینان نیرومند باد شرق» در مسیر بهره‌گیری از انرژی پاک، در کنار بهره‌برداران از محصولات این شرکت خواهد بود و ارائه خدمات فنی لازم جهت حفظ محصولات در شرایط مطلوب از جمله تعهداتی به شمار می‌رود که این مجموعه برای خود قائل است. بهره‌گیری از نیروهای با تجربه و کارآزموده در حوزه انرژی بادی، اطمینان خاطر لازم از پشتیبانی فنی محصولات تولید شده را ایجاد کرده و تضمینی بر کارآیی آنهاست.