شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق
05135412558
niroumandbad@rahnoa.com
مشهد, شهرک صنعتی توس فاز ۲

تماس با ما

Contact Us

  • نشانی کارخانه: مشهد, شهرک صنعتی توس فاز ۲ اندیشه ۳ دانش۲ قطعه ۶۹۴
  • niroumandbad@rahnoa.com
  • 05135413845