شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرقشرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق
05135412558
info@karafarinan-nb.com
مشهد شهرک صنعتی توس فاز ۲

تماس با ما

Contact Us

  • نشانی کارخانه: مشهد, شهرک صنعتی توس فاز ۲ اندیشه ۳ دانش۲ قطعه ۶۹۴
  • info@karafarinan-nb.com
  • 05135412558
  • 05135412557